Loading...

Tiếp cận, kết nối với khách hàng và tăng doanh thu của bạn thông qua website, tăng nhận diện thương hiệu và các chiến dịch marketing online.

Bổ sung, thúc đẩy các chiến lược Marketing phát triển kinh doanh cho doanh nghiệp, đồng thời cung cấp cho người dùng cuối trải nghiệm phù hợp với nhu cầu thực tế.

Thiết Kế & Phát Triển Website Toàn Diện

Dịch vụ thiết kế website doanh nghiệp theo yêu cầu tại TP.HCM

Tiếp nhận thông tin

Tiếp nhận thông tin

Tiếp nhận yêu cầu
Tư vấn
Lên chiến lược nội dung nền
Đưa ra giải pháp trải nghiệm người dùng

Định hướng phát triển

Định hướng

Nghiên cứu thị trường
Phân tích người dùng
Lên ý tưởng phát triển cơ bản
Triển khai xây dựng ý tưởng thiết kế

Thiết kế

Thiết kế

Thực hiện thiết kế theo thương hiệu
Thiết kế website
Thiết kế đồ họa
Triển khai các phương án

Phát triển

Phát triển

Xây dựng hệ thống quản lý nội dung
Xây dựng website e-commerce
Xây dựng các website doanh nghiệp
Xây dựng website chuẩn SEO

Hoàn thiện

Hoàn thiện

Tối ưu onpage
Tích hợp bảo mật website
Kiểm tra người dùng
Hoàn thiện nội dung website

Hỗ trợ

Hỗ trợ

Bảo hành cơ bản
Hướng dẫn quản lý nội dung
Tích hợp công cụ đo lường
Kiểm tra lỗi và update cơ bản

Tools of the Trade

Chúng tôi không ngừng hoàn thiện dịch vụ thông qua nhu cầu của khách hàng và đối tác.
Cam kết thời gian thực hiện và hỗ trợ kỹ thuật trong các trường hợp khách hàng cần.

Laravel

Laravel

WordPress

WordPress

React

React

Vuejs

Vuejs

PHP

PHP

Visual Studio Code

Visual Studio Code

PHP Storm

PHPstorm

Photoshop

Adobe Photoshop

Illustrator

Adobe Illustrator

Hãy tiếp cận khách hàng của bạn bằng cách sở hữu một website riêng cho doanh nghiệp
KAN Ceil tư vấn: