Loading...
Nội thất Con Bướm
  • Mobile first strategy
  • Responsive template
  • Built with Bootstrap 4
  • Custom furniture icons – Light & dark (SVG)
  • E-Commerce ready
  • Owl Carousel
  • Magnific popup
  • Compatible Browsers IE11, Firefox, Safari, Chrome, Edge
  • Font Awsome, Linear icons, Animate
  • Các Thiết Bị Tương Thích
Mẫu trang nhã, phong cách này sẽ giúp khách hàng của bạn chọn được những món đồ nội thất, phụ kiện đẹp, chất lượng cho ngôi nhà của họ. Chúng tôi tin rằng cách bố trí màu sắc nhẹ nhàng sẽ được đa số khách hàng của bạn yêu thích. Phông chữ và biểu ngữ lớn sẽ làm cho nội dung của bạn dễ đọc. Mẫu này rất phù hợp cho các cửa hàng nội thất vì nó sẽ giới thiệu bộ sưu tập của bạn theo cách ấn tượng nhất